Aktualności

15.09.2020

zasady kwaterowania w akademiku - 2020/2021

W związku z decyzją Kolegium Rektorskiego z dnia 15.09.2020 r. podjętą w sprawie zakwaterowania w  Domach Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

na rok akademicki 2020/2021 w oparciu o zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego informujemy, że w Domach Studenckich UM realizowane będzie kwaterowanie w pokojach 1-osobowo.

Wyjątkiem są małżeństwa i rodzeństwa.

Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym o podwyższonym standardzie na dotychczasowych zasadach.

Stawki odpłatności za miesięczne zakwaterowanie w/w pokojach nie ulegają zmianie i przedstawiają się następująco:

Dom Studenta Nr 1 :

- miejsce w pokoju 1-osobowym 580zł

- miejsce w pokoju 2-osobowym / podwyższony standard 550zł

 

Dom Studenta Nr 2:

- miejsce w pokoju 1-osobowym 530zł

 

Dom Studenta Nr 4:

- miejsce w pokoju 1-osobowym 485zł

- miejsce w pokoju 1-osobowym/ podwyższony standard 650zł