Aktualności

22.09.2021

Terminy Kwaterowania na rok akademicki 2021/2022

Kwaterowanie w Domach Studenckich Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie na rok akademicki 2021-2022 zaplanowane jest w dniach:
28.09.2021r ÷ 04.10.2021r


1. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa i ograniczoną liczbą osób, które będą mogły być obsługiwane
 w Administracji DS prosimy o uzgadnianie z Portierniami w poszczególnych DS-ach dnia i godziny przyjazdu do akademika:


Dom Studenta Nr 1    tel. 81 448 57 10
Dom Studenta Nr 2    tel. 81 448 57 20
Dom Studenta N
r 4    tel. 81 448 57 40


2. Wszyscy wchodzący na teren Domu Studenckiego zobowiązani są do:


- dezynfekcji rąk,
- zasłaniania ust i nosa przy użyciu własnej maseczki.


3. Podczas kwaterowania studenta w akademiku osoby towarzyszące również są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa przy użyciu własnych maseczek.


4. Zgłaszając się do meldowania w Administracji DS. Student powinien posiadać:


- dowód osobisty (cudzoziemcy paszport z wizą/ kartę pobytu)
- zdjęcie formatu legitymacyjnego,
- długopis,
- Cudzoziemcy studiujący w UM  do okazania potwierdzenie wpłaty kaucji (w kwocie stanowiącej równowartość miesięcznej stawki odpłatności za przyznane miejsce.


5. Ponadto wszyscy mieszkańcy przywożą swoją bieliznę pościelową i dbają o nią we własnym zakresie.


6. Akademik nie zapewnia kołder i lodówek.