Aktualności

13.09.2017

Składanie wniosku

Osoby ubiegające się o przyznanie miejsca w akademiku składają wniosek (załącznik nr 1 ) w administarcji dowolnego DS . Wniosek można złożyć drogą elektroniczną przesyłając wypełniony zeskanowany formularz na adres wkds@umlub.pl lub tradycyjnie poprzez pocztę jako list z potwierdzeniem odbioru.