WKDS

Przyjmujemy wnioski od wszystkich zainteresowanych zamieszkaniem w akademikach UM w Lublinie.

Tok ich rozpatrywania przedstawiony jest w "Regulaminie przyznawania miejsc oraz kwaterowania w DS UM w Lublinie na rok akademicki 2018/2019" - zakładka "studenci - akademiki".