WKDS

Wydziałowa Komisja ds. Domów Studenckich - 23.06.2017 r.

Informujemy, że Domy Studenckie jeszcze dysponują wolnymi miejscami w pokojach 2 i 3-osobowych.

Fakt negatywnego rozpatrzenia wniosków w I-szym terminie pracy WKDS o przyznanie miejsca na rok akademicki 2017/2018, wynika nie z braku miejsc w akademikach lecz z braku możliwości spełnienia oczekiwań studentów ubiegających się tylko i wyłącznie o pokój 1-osobowy i nie dających innej alternatywy.

Studenci/doktoranci rozpoczynający studia w UM w Lublinie i ubiegający się o przyznanie miejsca w akademiku składają wniosek (załącznik nr 1 ) w administarcji dowolnego DS do 24 sierpnia 2017 roku.

Termin prac komisji WKDS  dla tych studentów:  od 28 sierpnia  do  1 września 2017 r.

Studenci I-go roku II-go stopnia, którzy chcą ubiegać się o przyznanie miejsca w akademiku mogą już składać wniosek (załącznik nr 1 ) w administarcji dowolnego DS.
Termin prac komisji WKDS  dla tych studentów (II lub III):  uzależniony jest od otrzymania przez WKDS potwierdzenia rekrutacji na studia w UM.

Aktualności