WKDS

od 29 maja 2018 roku rozpoczeliśmy akcję przyjmowania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku na rok akademicki 2018/2019.

Wnioski będą przyjmowane od wszystkich zainteresowanych zamieszkaniem w akademikach UM w Lublinie, a rozpatrywane będą w terminach określonych w "Regulaminie przyznawania miejsc oraz kwaterowania w DS UM w Lublinie na rok akademicki 2018/2019" w trzech turach prac Komisji WKDS.